Delta Generali Osiguranje
Obavezno osiguranje za registraciju

Polisa osiguranja vlasnika ili korisnika motornog vozila od odgovornosti za slučaj pričinjene štete trećem licu u saobraćaju je obavezan dokument za registraciju vozila. Osiguranje od autoodgovornosti ima za funkciju da osiguranika zaštiti u slučaju da on pričini štetu trećem licu, tako što će troškove koje bi inače platio osiguranik, platiti Delta Generali Osiguranje.

Delta Generali Osiguranje isplaćuje štetu u iznosu propisanom zakonom, bez obzira na to ko je u trenutku nezgode upravljao vozilom kojim je šteta pričinjena, budući da polisa osiguranja od autoodgovornosti glasi na vozilo.

Obzirom da je zakonom propisano kao obavezno, posljedica za slučaj da ne osigurate Vaše vozilo, je da štetu koja je Vašim vozilom nanijeta snosite sami. Tačnije, troškove bi u početku snosio Nacionalni biro osiguravača Crne Gore, a kasnije biste cijelokupne troškove i kamatu snosili Vi.

Polisa autoodgovornosti se zaključuje na period od godinu dana, ali i na kraći period s tim da se premija izračunava prema periodu trajanja osiguranja.

Osiguranje od autoodgovornosti se može ugovoriti i za štetu nanijetu licima koja nijesu treća lica. U tom slučaju doplata na premiju iznosi 20%, a osiguranje pokriva slučajeve materijalne i nematerijalne štete koja je nastala zbog povrijede ili smrti lica.

Pored navedenog, osnovnog vida osiguranja od autoodgovornosti, mogu se ugovoriti i posebni vidovi osiguranja u koje spada:
• osiguranje vozila za vrijeme probnih vožnji i boravka u skladištima,
• osiguranje vozila za dopremanje na sopstvenim osovinama,
• osiguranje motornih vozila sa probnim tablicama,
• osiguranje vozila za vrijeme mobilizacije od strane vlasti i za vrijeme raznih samozaštitnih akcija.

Polisu osiguranja možete kupiti u filijalama Delta Generali Osiguranja kao i na tehničkim pregledima koji zastupaju Delta Generali Osiguranje. Takođe, na navedenim mjestima možete nabaviti i zeleni karton.

Zahtjev za naknadu štete po osnovu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti možete preuzeti ovdje.

Vijesti
© 2008 Delta Generali Osiguranjepowered by cMASS